Voor scholen

Onderwijsprofessionals in het primair en voortgezet onderwijs vinden hier kennis, tips en handvatten, gericht op leerlingen in rouw. Hoe draag je eraan bij dat zij zich op sociaal, emotioneel, didactisch en cognitief gebied optimaal kunnen ontwikkelen?

Ondersteuningsteams

Ook ondersteuningsteams op scholen kunnen gebruik maken van dit kennisaanbod. Net als orthopedagogen, schoolpsychologen, IB-ers, zorgcoördinatoren en begeleiders passend onderwijs. Met als doel dat zij hun collega’s voor de klas nog beter kunnen helpen. En zodat zij samen met leerlingen, ouders, wijkprofessionals en jeugd-ggz kunnen zorgen voor passende behandeling en begeleiding, op school én daarbuiten.
Daarbij is misschien wel de belangrijkste boodschap van experts en ervaringsdeskundigen uit het onderwijs: blijf met elkaar in gesprek. Om de samenwerking te doen slagen is het essentieel dat onderwijsprofessionals hun zorgen, onzekerheden en twijfels bespreken, met collega’s voor de klas én uit het ondersteuningsteam.

Waar scholen ToThePoint het meest voor inzetten is voor dát waar je niet over na wilt denken. Een collega, ouder of leerling overlijdt. En wat moet je dán?

Op die vraag en alle vragen die daaruit voortvloeien heeft ToThePoint het antwoord. Voor nu en de (nabije) toekomst. 

Wil je meer weten?

Laat een bericht achter en er wordt zo spoedig mogelijk op gereageerd.