algemene voorwaarden symposium

Algemene- en inschrijfvoorwaarden

Inschrijven

U kunt zich alleen inschrijven voor een bijeenkomt via inschrijfformulier op een website van Rouw& (KVK 64398900)​

Als u het inschrijfproces doorloopt bent u zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de benodigde (persoonlijke) gegevens.

Wanneer u de betaling van het inschrijfgeld via iDeal heeft voldaan ontvangt u automatisch een e-mail met daarin de bevestiging van de inschrijving. In deze e-mail vindt u een e-ticket en aanvullende informatie als de locatie en het aanvangstijdstip van de bijeenkomst.

Conform de wet koop op afstand heeft u recht op een bedenktermijn van 14 werkdagen. De 14 werkdagen gaan in vanaf het moment dat u per e-mail de bevestiging heeft ontvangen van uw inschrijving voor de bijeenkomst.

Tijdens deze bedenktermijn kunt u zonder opgaaf van reden uw inschrijving ontbinden door een e-mail te sturen naar info@kc-ToThePoint.com. Dit onder vermelding van annuleren. Vermeld in uw e-mail de volgende gegevens: Naam, achternaam, adres, functie en datum van de bijeenkomst.

Als u gebruik wilt maken van dit recht wordt het betaalde inschrijfgeld binnen 30 dagen gerestitueerd. Wanneer de wettelijke bedenktermijn verstreken is uw inschrijving definitief.

De bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de zorg, niet voor patiënten of “consumenten”.

kc-ToThePoint behoudt zich het recht om een inschrijving te weigeren. Wanneer wij u inschrijving weigeren dan informeren wij u hierover zo spoedig mogelijk per e-mail.

Iemand in dezelfde functie mag u opgeven als vervanger. Stuur hiervoor een e-mail naar info@kc-ToThePoint.com. Vermeld in de e-mail uw naam, voornaam, functie, adres, telefoonnummer en datum van de bijeenkomst. Geef dezelfde gegevens van uw vervanger aan ons door, plus het e-mailadres.

Annuleren

Wanneer u zich wilt afmelden voor een bijeenkomst, stuur dan 30 werkdagen voor de geplande bijeenkomst een e-mail naar info@kc-ToThePoint.com. Vermeld in de e-mail uw naam, voornaam, adres, functie en de datum van de bijeenkomst. U ontvangt van ons per e-mail een bevestiging van de afmelding.

Annuleert u korter dan 30 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst, dan restitueren wij het betaalde inschrijfgeld niet.

Verschijnt u niet op de bijeenkomst (no show) dan restitueert kc-ToThePoint het betaalde inschrijfgeld niet.

kc-ToThePoint behoudt zich het recht om een bijeenkomst zonder opgaaf van reden te annuleren.

De aangemelde deelnemers worden bij een annulering van een bijeenkomst zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht dat de bijeenkomst niet op de geplande datum plaatsvindt.

Wanneer een bijeenkomst wordt geannuleerd heeft kc-ToThePoint de mogelijkheid om een alternatieve datum voor de bijeenkomst te plannen, zodat de bijeenkomst op een ander moment alsnog kan plaatsvinden. Mocht u op de voorgestelde datum niet kunnen deelnemen aan de bijeenkomst, dan krijgt u volledige restitutie van het inschrijfgeld.

Spreker (ziekte en verhindering)

Wanneer een spreker door ziekte of andere omstandigheden verhindert is zal kc-ToThePoint tijdig proberen te zorgen voor een gelijkwaardig vervangende spreker.

Blijkt dat het niet mogelijk is om voor gelijkwaardig vervangende spreker te zorgen, dan wordt de bijeenkomst geannuleerd. Op een ander moment zal de bijeenkomst zo spoedig mogelijk alsnog plaatsvinden.

Als deelnemer staat u automatisch opnieuw ingeschreven voor de alternatieve datum van de eerder geannuleerde bijeenkomst.

Mocht u op deze alternatieve datum niet kunnen deelnemen aan de bijeenkomst, dan krijgt u volledige restitutie van het betaalde inschrijfgeld.

Aansprakelijkheid

De inhoud van de door kc-ToThePoint georganiseerde symposium wordt met uiterste zorgvuldigheid door (zorg)professionals samengesteld. Ondanks dat we dit proces nauwkeurig hebben ingericht is het onmogelijk dat de inhoud van een bijeenkomst altijd geheel juist of volledig is.

kc-ToThePoint en auteurs hebben geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,  welke het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de door kc-ToThePoint gegeven informatie tijdens het symposium.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij na het volgen van het symposium hun eigen professionele kennis en ervaring gebruiken.

Toepasselijk recht

Op deze algemene- en inschrijfvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

kc-ToThePoint, dat onderdeel is van Rouw& behoudt zich het recht om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen in haar algemene- en inschrijfvoorwaarden. Kijk voor een update van deze voorwaarden regelmatig op onze website.

Vragen

Wanneer u vragen heeft over onze algemene- en inschrijfvoorwaarden neem dan contact met ons op.