Wat we kunnen doen voor je? Heel simpel. Daar zijn pakketten voor. En die pakketten, die staan hieronder uitgewerkt. Is het compleet? Nee, dan zou ik nog 5 pagina’s kunnen vullen. Maar op deze manier heb je wel een overzicht van de belangrijkste zaken die we kunnen doen voor je.

gratis kennismaking
 • kennismaking met elkaar
 • check op de uitvaartverzekering (welke dekking is er, wat voor uitkering kun je verwachten, wat valt er wél en niét onder)
 • uitleg over de trajecten voor, tijdens en na de uitvaartweek
 • uitleg over de dienstverlening die BijDeHand/ToThePoint kan bieden, ten opzichte van een regulier uitvaartondernemer
 • antwoord op de meest dringende vragen

 

 • vindt plaats op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur. (in ‘noodsituaties’ buiten deze tijden)
 • de duur van deze kennismaking is ±60 minuten
 • de investering voor deze kennismaking is €0,- 

Wat heb je eraan?

 • rust creëren in je kop, over dingen waar je niet mee bezig wilt zijn
 • antwoorden vinden op de meest prangende vragen rondom het naderend overlijden (en hoe je dit met je kinderen bespreekt)
 • een stok achter de deur om te praten over het naderend einde (ook al duurt dat misschien nog even)
vóór de uitvaartweek
 • 2 live bijeenkomsten per maand
 • tijdens kantoortijden via WhatsApp bereikbaar
 • gebruik van pedagogisch materiaal (boekjes, speelgoed, kleurplaten, etc)
 • actieve ondersteuning bij het vastleggen van herinneringen voor later (zoals het schrijven van brieven aan je kinderen voor later, een kort video-interview met jou)
 • kinderen voorbereiden op de uitvaart (en de taken die ze daarin kunnen en willen vervullen)
 • uitvaartwensen vastleggen
 • indien gewenst school/kinderdagverblijf/BSO informeren en contacteren
 • belangrijke momenten uit je eigen verleden vastleggen (voor de vragen van je kinderen op een moment dat jij er niet meer bent)
 • in kaart brengen en mobiliseren van je sociale netwerk

 

 • vindt plaats op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur. (in ‘noodsituaties’ buiten deze tijden)
 • de duur van deze kennismaking is afhankelijk van situatie tot situatie.
 • de investering voor deze kennismaking is €250,- per maand.
  – indien ook wordt gekozen voor het pakket ‘leiden van de uitvaartweek’ kan ervoor worden gekozen dit bedrag van de uitvaartpolis te betalen. 

wat heb ik eraan?

 • je hebt de beste zorg voor je kinderen rondom het thema dood, overlijden en rouw geregeld
 • met regelmaat een expert over de vloer, die ervoor zorgt dat je stapsgewijs steeds verder komt in de regelzaken die je te wachten staan
 • de grootste kans dat er herinneringen achtergelaten kunnen worden voor je kinderen
 • ervoor zorgen dat de mensen om je heen ‘aan’ staan op het moment dat ze nodig zijn
 • een (zo compleet mogelijk) uitgewerkt draaiboek rondon de uitvaart, zodat je gezin als het moment daar is, zo min mogelijk daar nog mee bezig hoeft te zijn
 • kunnen antwoorden op alle vragen rondom het naderend overlijden (en hoe je dit met je kinderen bespreekt)
 • een stok achter de deur om te praten over het naderend einde (ook al duurt dat misschien nog even)
begeleiden tijdens de uitvaartweek
 • Verzorgen van de overledene met jullie
 • uitvaartdienst bijwonen, assistent voor de kinderen
 • voorbereiden van de kinderen op de taken in de uitvaart, en de ondersteuning hierin (zelfs als ik mee moet doen om het liedje te zingen)
 • voorbereiding en begeleiding van de kinderen tijdens de grafgang (bij een begrafenis) of de gang naar de crematieoven (bij een crematie)
 • excursie naar de uitvaartlocatie
 • ritueel kistknoppen
 • kort moment van ontspanning tussen auladienst en condoleancemoment begeleiden
 • door de weeks om de dag een live contactmoment
 • vindt plaats op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.
 • de duur van dit traject is tussen overlijden en de dag van uitvaart.
 • de investering voor dit traject is €1095,-

wat heeft mijn gezin hieraan?

 • los van de uitvaartleider een aanspreekpunt die de pedagogische zorg op zich neemt gedurende de uitvaartweek
 • aandacht en ruimte voor de kinderen, en daarmee ook voor de eigen rouw
leiden van de uitvaartweek
 • Alles wat bij ’begeleiden tijdens de uitvaartweek’ staat, met daarbij:
 • indien gewenst begeleiden van de euthanasie
 • 24/7 verzorgen van de overledene met jullie
 • uitvaartdienst leiden
 • contact met én vastleggen van afscheidslocatie(s)
 • vastleggen van begraafplaats / crematorium
 • contact met gemeente (onder andere voor akte van overlijden, verlof tot begraven/cremeren)
 • indien van toepassing: contact met uitvaartverzekeraar
 • informatieverstrekking en contactpersoon voor BSO, hobbyclub, school, KDV
 • dagelijkse controle van het overleden lichaam bij thuisopbaring of 24-uurskamer
 • contactpersoon richting jouw familie (zeker het lastige deel daarvan), uitvaartfotograaf, etc.
 • indien noodzakelijk: contactpersoon naar andere betrokken hulpverleners
 • ondersteuning van het rouwbrein
 • ondersteuning bij en communicatie met alle betrokkenen middels appgroep
 • afhandeling rouwpost
 • naast de 24-7 beschikbaarheid voor het moment van overlijden, beschikbaarheid op ma-za van 09:00-17:00 uur

 

 • voor het moment van overlijden (en de laatste verzorging) zijn we dag en nacht bereikbaar en inzetbaar. 24-7 dus.
 • De overige begeleiding vindt plaats van maandag t/m zaterdag, zoveel mogelijk tussen 09:00 en 17:00 uur. (in ‘noodsituaties’ buiten deze tijden)
 • de duur van dit traject is tussen het moment van overlijden en de dag van de uitvaart
 • de investering voor dit traject is €2895,-

wat heeft mijn gezin hieraan?

 • volledige hulp op alle vlakken die met de uitvaart en rouw te maken hebben
 • één vast aanspreekpunt gedurende de hele uitvaartweek voor iedereen
 • een expert in huis, voor alle grote en kleine vragen
 • de ultiem afgestemde hulp
ná de uitvaartweek
 • nagesprek waarin we terugkijken op de uitvaart
 • advisering en begeleiding bij asbestemming (bij crematie) of grafbedekking (bij begrafenis)
 • voorbereiden op de komende feestdagen (middels e-mail)
 • herstart van jeelf als je rouwbrein uitschakelt
 • advisering van de school/KDV/BSO
 • ondersteuning naar én advisering over vervolghulp (met de daarbijhorende warme overdracht)
 • indien nodig: begeleiding terug naar je werk
 • 2x per maand een live contactmoment
 • tijdens kantoortijden via WhatsApp bereikbaar

 

 • vindt plaats op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur. 
 • de duur van dit traject is 3 maanden en kan indien gewenst telkens met 3 maanden verlengd worden tot maximaal een jaar na overlijden
 • de investering voor dit traject is €750,- 

wat heeft mijn gezin hieraan?

 • de kinderen worden met aandacht betrokken in de zorg rondom as / grafsteen en andere tastbare herinneringen
 • aandacht voor alle aankomende feestdagen en hoe daarop voor te bereiden
 • wanneer het rouwbrein tot rust komt, is er iemand die dat herijken in goede banen leidt
 • de zekerheid van meerdere begeleidingsmomenten